UkrainianEnglish
BANNERГрудень, 2009


Our Life December 2009
 Тут знаходиться більше інформацій
Our Life December 2009

 

Редактор–Тамара Стадниченко

Адміністратор: Наталія Дума
(год. праці –8:30-2:00) Адреса адміністрації і редакції: 203 Second Avenue, New York, NY 10003
Тел.: (212) 533-4646 Fax: (212) 533-5237

Річна передплата в США
Для членів СУА......... $30.00
Для інших передплатників................................... $40.00
Поодиноке число.................................................. $3.00
В країнах поза межами США ........................ US $50.000